Elektroniczna dokumentacja medyczna

Certyfikat potwierdzający wdrożenie udostępniania i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), poświadcza, iż Poznańskie Centrum Zdrowia Piotr Sobański, Marlena Sobańska posiada wdrożone i uruchomione rozwiązanie KS-EDM Suite.
Umożliwia ono udostępnianie i wymianę Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM). Tym samym placówka spełnia wymagania techniczne stawiane świadczeniodawcom przez Ministerstwo Zdrowia w ramach zasad i najlepszych praktyk udostępnienia i wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Wdrożenie KS-EDM Suite przez placówkę to wyraz wysokiej innowacyjności i dbałości o bezpieczeństwo danych medycznych pacjentów.

www.osoz.pl

Bezpieczeństwo danych

KS-EDM Suite jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymaganiami w zakresie rozporządzenia RODO.