Jakość potwierdzona certyfikatem ISO

Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A. z siedzibą przy al.gen.Józefa Hallera 126 w Gdańsku, poprzez przynany nam certyfikat zaświadcza, iż System Zarządzania Jakością NZOZ Poznańskie Centrum Zdrowia Piotr Sobański, Marlena Sobańska, został oceniony i stwierdzono jego zgodność z wymaganiami:

ISO 9001:2015

Zakres certyfikacji:

Świadczenie specjalistycznych ambulatoryjnych usług medycznych oraz usług diagnostycznych w poradniach:

  • dermatologicznej,
  • otolaryngologicznej,
  • kardiologicznej,
  • neurologicznej,
  • pulmonologicznej,
  • okulistycznej,
  • chorób płuc i gruźlicy,
  • chirurgii ogólnej,
  • urologicznej,
  • lekarza rodzinnego.

Wymagania nie mające zastosowania: 8.2. Projektowanie i rozwój wyrobów i usług.

Certyfikat jest ważny do: 17-04-2023

Nr certyfikatu: NC-2943